Síguenos en:

General

Publicado el abril 26th, 2020 | por (Admin) Ana Satchi

0

#26A #Visibilitatlèsbica #Bollosacasa Manifest conjunt amb @LesBiCatalunya @CreaPositiva @TerrassaLGTB i Grup de Dones del Casal Lambda

FacebookTwitterWhatsAppTelegramCompartir

Aquí podeu llegir el manifest per aquest 2020.  #26A #Visibilitatlèsbica #Bollosacasa Manifest conjunt amb 

Grup de Dones del Casal Lambda

Un any més, avui 26 d'abril reivindiquem el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Reivindiquem la visibilitat, perquè les lesbianes seguim vivint en una realitat on som sistemàticament invisibilitzades.

Aquest any, però, estem submergides en una situació d'emergència sanitària, que ens porta a viure una situació molt difícil amb moltes implicacions per a moltes de nosaltres. Una crisi sanitària, però també econòmica, política, social, climàtica, a les quals sumem el masclisme, la lesbofòbia, el racisme i el capacitisme quotidians, i altres formes de discriminació i de violències.
Com a lesbianes ens invisibilitzen perquè, com a dones estem fora de molts espais de decisió i participació en igualtat de condicions, i perquè, com a lesbianes, les nostres sexualitats són minimitzades, infantilitzades o erotitzades des d'una visió androcèntrica i cisheterosexista. En definitiva, ens invisibilitzen perquè la nostra existència representa un desafiament al patriarcat, perquè no ens volen lliures, autònomes i felices.

En un dia com aquest volem reivindicar les nostres existències, les nostres realitats i els nostres drets. Però també volem reivindicar que això només serà possible en un món lliure de masclisme, i, en definitiva, lliure del sistema patriarcal. Un patriarcat que ens vol a casa, submises, darrere, en un segon o tercer pla, invisibles i callades.

Ens trobem amb masclisme i lesbofòbia estructural que es tradueix en quelcom normatiu i quotidià en tots els espais, i ens invisibilitza. La invisibilitat ens porta a no conèixer la nostra realitat ni les nostres necessitats. Per això, demanem espais, estudis i investigació pensats, també, per i per a les lesbianes, en tota la seva diversitat i que tinguin en compte totes les nostres realitats.

Exigim tenir veu i ser presents en tots els àmbits de la vida quotidiana de manera real i amb una participació efectiva. No volem que la nostra realitat s'assimili des d'altres realitats properes, ja que vivim situacions específiques, diferents i exclusives. Demanem que no es normalitzi la invisibilitat.

L'àmbit de la salut és, probablement, en el que més palpable es fan la manca de coneixements i reconeixement de les lesbianes, especialment pel que fa a la salut sexual i reproductiva, on la visió androcèntrica i heteronormativa ens dificulta poder accedir als serveis de salut i, sobretot, rebre una atenció adequada i que garanteixi els nostres drets sexuals.

Necessitem, doncs, una sanitat lliure de masclisme i lesbofòbia. Però no només la sanitat, sinó, en realitat, necessitem una educació que ens inclogui i visibilitzi, uns mitjans de comunicació que expliquin les nostres realitats i la nostra història, un mercat de treball sense assetjament ni discriminació, una cultura que ens deixi lloc per a existir, i així en tots els àmbits de la vida.

A més, les lesbianes vivim lesbofòbia i vivim masclisme, però també transfòbia, transmisogínia, racisme, classisme, capacitisme, edatisme, etc. Perquè les lesbianes som diverses i vivim moltes opressions que interseccionen. I davant d'aquestes múltiples opressions, les lesbianes (en plural multiplicador d'orgull) reaccionem amb infinitat de respostes individuals i col•lectives, i ho fem no només assenyalant les formes de discriminar-nos sinó, també, aportant respostes quotidianes, col•lectives, i polítiques. Tot això ho fem des de la nostra perspectiva transfeminista, anant a les causes de les desigualtats no sols per revertir les conseqüències sinó perquè deixin de produir-se.

Per tot això, aquest 26 d'abril del 2020, volem ser més visibles que mai. Estem orgulloses de ser qui som. Reivindiquem que som, que fem i quins espais volem lliures de lesbofòbia, des de les nostres habitacions o cases, des dels balcons, les finestres, les xarxes, des de tots els espais possibles en aquest confinament a causa d'un virus biològic perquè aquell altre virus social que són la violència masclista i la lesbofòbia també siguin erradicats.

____________________________________________________________________________________________

Un año más, hoy 26 de abril reivindicamos el Día de la Visibilidad Lésbica. Reivindicamos la visibilidad, porque las lesbianas seguimos viviendo en una realidad en la que somos sistemáticamente invisibilizadas.

No obstante, este año, estamos sumergidas en una situación de emergencia sanitaria, que nos lleva a vivir una situación muy difícil con muchas implicaciones para muchas de nosotras. Una crisis sanitaria, pero también económica, política, social, climática, a las cuales sumamos el machismo, la lesbofòbia, el racismo y el capacitismo cotidianos, y otras formas de discriminación y de violencias
Como as lesbianas nos invisibilizan porque, como mujeres estamos fuera de muchos espacios de decisión y participación en igualdad de condiciones, y porque, como lesbianas, nuestras sexualidades son minimizadas, infantilizadas o erotizadas desde una visión androcéntrica y cisheterosexista. En definitiva, nos invisibilizan porque nuestra existencia representa un desafío al patriarcado, porque no nos quieren libres, autónomas y felices.

En un día como este queremos reivindicar nuestras existencias, nuestras realidades y nuestros derechos. Pero también queremos reivindicar que esto solo será posible en un mundo libre de machismo, y, en definitiva, libro del sistema patriarcal. Un patriarcado que nos quiere en casa, sumisas, detrás, en un segundo o tercero plano, invisibles y calladas.

Nos encontramos con machismo y lesbofòbia estructural que se traduce en algo normativo y cotidiano en todos los espacios, y nos invisibiliza. La invisibilidad nos lleva a no conocer nuestra realidad ni nuestras necesidades. Por eso, pedimos espacios, estudios e investigación pensados, también, por y para las lesbianas, en toda su diversidad y que tengan en cuenta todas nuestras realidades.

Exigimos tener voz y ser presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana de manera real y con una participación efectiva. No queremos que nuestra realidad se asimile desde otras realidades próximas, puesto que vivimos situaciones específicas, diferentes y exclusivas. Pedimos que no se normalice la invisibilidad.

El ámbito de la salud es, probablemente, en el que más palpable se hacen la carencia de conocimientos y reconocimiento de las lesbianas, especialmente en cuanto a la salud sexual y reproductiva, donde la visión androcéntrica y heteronormativa nos dificulta poder acceder a los servicios de salud y, sobre todo, recibir una atención adecuada y que garantice nuestros derechos sexuales.

Necesitamos, pues, una sanidad libre de machismo y lesbofòbia. Pero no solo la sanidad, sino, en realidad, necesitamos una educación que nos incluya y visibilice, unos medios de comunicación que expliquen nuestras realidades y nuestra historia, un mercado de trabajo sin acoso ni discriminación, una cultura que nos deje lugar para existir, y así en todos los ámbitos de la vida.

Además, las lesbianas vivimos lesbofòbia y vivimos machismo, pero también transfobia, transmisogínia, racismo, classisme, capacitisme, edatisme, etc. Porque las lesbianas somos diversas y vivimos muchas opresiones que interseccionen. Y ante estas múltiples opresiones, las lesbianas (en plural multiplicador de orgullo) reaccionamos con infinidad de respuestas individuales y col•lectivas, y lo hacemos no solo señalando las formas de discriminarnos sino, también, aportando respuestas cotidianas, col•lectivas, y políticas. Todo esto lo hacemos desde nuestra perspectiva transfeminista, yendo a las causas de las desigualdades no solo para revertir las consecuencias sino porque dejen de producirse.

Por todo esto, este 26 de abril del 2020, queremos ser más visibles que nunca. Estamos orgullosas de ser quién somos. Reivindicamos que somos, que basura y qué espacios volamos libres de lesbofòbia, desde nuestras habitaciones o casas, desde los balcones, las ventanas, las redes, desde todos los espacios posibles en este confinamiento a causa de un virus biológico porque aquel otro virus social que son la violencia machista y la lesbofòbia también sean erradicados.

Tags: ,


Acerca de la autora

Soy una mujer inquieta por definición, divertida, sociable, agradable, feliz, un poco harta de los clichés y las formas establecidas. Ya hace más de 10 años que me subí al rollo este del podcast, que ahora se ha puesto tan de moda. Enamorada de la radio y sus derivadas, del sonido, de las voces y de lo que me hace volar. Intento dirigir esta bonita propuesta de radio-podcast sáfico y hacer entre todas un lugar mucho más bonito.Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad

Ir al principio ↑